organy

 

Współpraca arch. Małgorzaty Kotarskiej-Rapackiej z Zakładem Organowym Włodzimierza Truszczyńskiego datuje się od 1980 roku. W tym czasie powstały liczne instrumenty, m. in. w Krakowie, w Zakopanem na Jaszczurówce, w Płońsku, w Wołominie, w Lublinie dla KUL, w kościele litewskim Św. Józefa w Nowym Jorku , w Orońsku.

Organy zaprojektowane do kościoła św. Zygmunta przy Placu Konfederacji na warszawskich Bielanach w roku 1989 poświęcił prymas Józef Glemp.

♫ W kościele św. Marcina przy Klasztorze Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie przy ul. Piwnej, związanym z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi zrealizowano organy, na których gra niewidoma organistka i które akompaniują chórowi niewidomych.

♫ W 2003 roku poświęcono instrument w Janowie Lubelskim.

♫ Projekt organów do Bazyli Katedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie z 2006 roku stanowił element zwycięskiej oferty złożonej przez Zakład Organowy Włodzimierza Truszczyńskiego w konkursie o środki europejskie na ich budowę

Organy w Tuchowie:

Organy w Janowie Lubelskim:

Fragmenty programu o firmie Włodzimierza Truszczyńskiego :

zamów projekt