ZAWÓD

Architekt

Sztuką jest projektowanie zrównoważonych struktur urbanistycznych zagłębiając się w ziemi, kształtując jej powierzchnię i unosząc w powietrzu, uznając w procesie tworzenia wielką rolę, jaką gra ekonomia.

Uprawnienia

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej W/18/2011

Uprawnienia do projektowania wnętrz i wystawiennictwa MKiS Nr 22/AW/W/87

Przynależność organizacyjna

Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nr MA-2201

Członek SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich

Członek SIA – Societe Suisse des Ingenieurs et des Architectes – nr 223326

Wykształcenie

Ukończone studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Studia Podyplomowe z Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Odbyty staż rządu francuskiego w Ministerstwie Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Transportu i Morza w Paryżu dla architektów pracujących w strukturach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień urbanistycznych.

Praca
 • Architekt, pełnomocnik prezesa w Merkan Sp. zo.o. / Architektura, urbanistyka wnętrza, przygotowanie inwestycji
 • Architekt w Zakład Organowy Wł. Truszczyńskiego / Projektowanie i nadzór architektoniczny nad budową organów
 • Architekt w Pracowni Projektowej „Kotarska” / Architektura, urbanistyka wnętrza, przygotowanie inwestycji
 • Prezes Zarządu w Strefa Ekonomiczna Lotniska Okęcie SELO Sp. z o. o. / Urbanistyka, nieruchomości
 • Doradca Dyrektora Naczelnego w Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” / Urbanistyka

 • Członek, Doradca w Zarząd Zabudowy Placu Krasińskich / Architektura, procedury przetargowe, inwestycyjne

 • Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju w Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta / Urbanistyka, architektura

 • Stażysta rządu francuskiego w Ministerstwie Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Transportu i Morza w Paryżu / Urbanistyka, architektura, organizacja procesów inwestycyjnych

 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Targów i Wystaw Inwestycyjnych w Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Promocji Gospodarczej / Wystawiennictwo, promocja

 • Majster budowlany w Spółdzielnia Budowy Domów Siatkobetonowych ELSAM w Warszawie / Wykonawstwo budowlane

 • Partner Projektant w Pracownia Projektowa JOT – KA – EM s. c. / Architektura, urbanistyka, wnętrza

 • Projektant w Politechnika Warszawska. Laboratorium Doświadczalne Siatkobetonu / Architektura

 • Asystent w Akademia Rolnicza w Warszawie. Wydział Melioracji Wodnych. Katedra Budownictwa Wiejskiego / Architektura, urbanistyka

Współpraca
 • Członek i doradca Zarządu Zabudowy Placu Krasińskich. W-ce dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do spraw rozwoju
 • Doradca ds. Stref Ekonomicznych Dyrektora naczelnego P. Porty Lotnicze. Prezes SELO Sp. z o.o. w latach 1998 – 2001, projektant założeń urbanistycznych.
Wystawy

Jako pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. wystaw i targów inwestycyjnych – realizacja udziału Warszawy na targach i wystawach (stoiska wystawowe)

Międzynarodowe Targi Inwestycyjne MIPIM Cannes ’92, ’93, 94, 95

Wystawa Gospodarcza Miast Polskich w Poznaniu ’92, ’93.

Dzień Warszawski w Pawilonie Polskim na EXPO’92 w Sevilli.

Publikacje

Autorka opracowań m.in. „Uwarunkowania prawne regulujące proces inwestycyjny realizacji projektów w zakresie przestrzeni publicznej” i „Zebranie i analiza dostępnych materiałów archiwalnych związanych z planami parcelacji budowlanej z lat 1921 – 1947 oraz powojennych planów zalesień (plany WZM) dla obszaru położonego w granicach administracyjnych współczesnej Warszawy wraz z oceną skutków planistycznych i prawnych”.

.

Nagrody
 • Nagroda publiczności w konkursie FUTUWAWA 2021 za opracowanie Miejski Las Użytkowy
 • Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach S. P.
 • Nagroda PAW’91 na Przeglądzie Architektury Warszawskiej
 • Nagroda Architekta Miasta St. Warszawy ’91
 • Udział w międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie ścisłego centrum Warszawy – wpółautorstwo arch. J. P . Laubal (Francja)
 • III nagroda – Holet Pulman ’89 – współpraca j. w.
 • III nagroda – Centrum Kongresowe na Pl. Zwycięstwa ’88 – współpraca w zespole arch.: J. Kuźmienko, B. Bajtman-Kuźmienko, Dąbrowski, konsult. St. Fiszer (Paryż)
 • I nagroda – na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dzielnicy Poznań – Owińska – współpraca w zespole j. w.
 • I nagroda – zespół mieszkaniowo – handlowy „Gospoda Targowa” w Poznaniu – współpraca w zespole arch. arch. J. Michalski, J. Szczepanik-Dzikowski, O. Jagiełło

Pytania są źródłem wszystkich odpowiedzi.
Zapytaj!