ZIELONE SMART CITY

MOM XXII

MOM XXII to inteligentna struktura leśno-użytkowa zarządzana przy udziale sztucznej inteligencji,
o zielono-niebieskiej infrastrukturze, z odnawialnymi źródłami energii, z bezemisyjnym transportem. Poligon dla testowania eksperymentalnych technologii i rozwiązań planistycznych sięgających XXII wieku.

Projekt zakłada wprowadzenie modelowych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszania zagrożeń klimatycznych dla terenów Warszawy i okolic. Tworzy optymalne warunki do uprawiania sportu i rekreacji, ale także mieszkania, pracy i nauki w otoczeniu naturalnego środowiska leśnego. Dla przyszłych użytkowników planowane są rozwiązania uwzględniające integrację międzypokoleniową i przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczekiwanym efektem mają być wdrożenia nowoczesnych technologii, materiałów i modeli programowo-przestrzennych ukierunkowanych na walkę z ekstremalnymi zjawiskami pogody, rekomendując je do stosowania w szerokim zakresie.

drzew

lasów kieszonkowych

lasów sensorycznych

ha lasu

m² zielonych dachów

m² zielonych fasad

Teren będzie podzielony na dwie strefy: lasu i zabudowy ekologicznej.

W obszarze leśnym zostają zachowane naturalne warstwy: ściółki leśnej, poszycia i drzew, czyli ekosystem leśny w jego naturalnej postaci. Malowniczy Kanał Młociński i związane z nim Uroczysko zostaną przywrócone do pierwotnego stanu. Kanałem popłynie woda do Wisły, a nad oczkiem wodnym będzie można usiąść, napić się kawy i poczytać książkę. Ścieżki zostaną wyłożone niespotykanymi dotychczas materiałami wykonanymi np. z obierków ziemniaczanych. Trasy będą prowadziły po terenie, ale również na wysokościach, pomiędzy drzewami. Co jakiś czas będzie można pogimnastykować się albo zatrzymać przy punkcie edukacyjnym, gdzie wyczarujemy wirtualnego łosia, rośliny lub innych mieszkańców lasu. W pewnym miejscu powstanie las sensoryczny, zaprojektowany tak, żeby pobudzać nasze zmysły. Będziemy się wsłuchiwać w różne dźwięki od śpiewu ptaków po szum liści i plusk wody. Będziemy dotykać rozmaitych faktur lustra wody, chropawej kory czy aksamitnych płatków kwiatów, upajać pięknymi zapachami. Będziemy próbować smaku jagód i zachwycać się feerią barw i różnorodnością kształtów.
Na obrzeżach, w sąsiedztwie istniejących ulic, powstaną budynki obsadzane zielenią, nie tylko niewielkimi roślinami, ale również krzewami i drzewami. Pomiędzy budynkami znajdą swoje miejsce lasy kieszonkowe, w których na małej powierzchni zostaną posadzone specjalnie dobrane drzewa różnych gatunków, w ilościach przekraczających zwykłe nasadzenia leśne. Zintensyfikowane zostanie w ten sposób oddziaływanie środowiska leśnego m.in. na wahania temperatury i gospodarkę wodną.
Królować będzie sport i rekreacja. Powstaną miejsca służące pracy twórczej, działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. Mieszkania będą planowane w sposób umożliwiający dostosowywanie ich w czasie do zmieniających się potrzeb użytkowników przez włączanie niezbędnych lub eliminowanie niepotrzebnych powierzchni i pomieszczeń.
Całość założenia będzie funkcjonowała w oparciu o zielono-niebieską infrastrukturę, będzie obsługiwana bezemisyjnymi środkami transportu. Zasilanie w całości będzie pochodziło z odnawialnych źródeł.
To wszystko są założenia na dziś. Z czasem projekt będzie ewoluował i dostosowywał się do nowych technologii i wymogów, których jeszcze nawet sobie nie wyobrażamy.

Projekt wprowadza w życie założenia koncepcji Miejski Las Użytkowy autorstwa architekt Małgorzaty Rapackiej. Koncepcja ta zdobyła nagrodę publiczności w konkursie FUTUWAWA 2021 pt. „Jak będziemy mieszkać w Warszawie 2030?”, w ramach którego organizatorzy z władzami m. st. Warszawy poszukiwali u mieszkańców inspiracji do nowatorskiego podejścia do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy.

Stopień realizacji projektu:

  • Etap przygotowawczy
  • Współpraca z miastem
  • Współpraca z potencjalnymi inwestorami
  • Projekt zagospodarowania całości terenu
  • Projekty
  • Inwestycje
  • Użytkowanie

Zielone Smart City

Miejski Las Użytkowy

Jeśli masz jakieś uwagi lub pomysły dotyczące projektu Zielone Smart City, napisz do mnie i podziel się nimi.